Solar Keymark

Gegarandeerde kwaliteit.

Solar Keymark

Wat is het Solar Keymark?

Al onze zonnecollectoren hebben het Solar Keymark certificaat.

De Solar Keymark Association is opgericht door de Europese Commissie voor Standarisatie (CEN) in samenwerking met de European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) als officieel kwaliteitskeurmerk voor de zonnewarmte-branche. Zonnecollectoren en zonneboilersystemen voorzien van het Solar Keymark voldoen gegarandeerd aan de hoogste Europese test-, kwaliteit- en certificeringseisen. Ook wordt het rendement vastgelegd in het keymark.

Het solar keymark is verplicht om in aanmerking te komen voor zowel gemeentelijke als overheidssubsidie (ISDE); zonder keymark kan er geen subsidie aangevraagd worden.
Aan de hand van de opbrengstgegevens op het solar keymark kan het subsidiebedrag bepaald worden.

Het solar keymark geeft u of een overheidsinstelling de mogelijkheid om zonnecollectoren met het solar keymark onderling te vergelijken op opbrengst.
Op het solar keymark staan diverse gegevens over het wattpiek vermogen en apperture oppervlakte van een zonnecollector.

Alle certificaten zijn openbaar en kunnen via de solar keymark website opgevraagd worden. Wanneer een leverancier geen Solar keymark certificaat kan aanleveren zou u zich kunnen afvragen of het opgegeven rendement van de zonnecollector wel correct is.

Solar Keymark Prisma Pro CPC Zonnecollectoren

Solar Keymark Prisma Pro 2015 (pdf)

Hier is het afgegeven solar keymark aan Prisma Pro in te zien. Dit keymark is nodig voor een overheids- of gemeentelijke subsidieaanvraag.

Solar Keymark Prisma Pro 2019 (pdf)

Hier is het afgegeven solar keymark aan Prisma Pro in te zien. Dit keymark is nodig voor een overheids- of gemeentelijke subsidieaanvraag.

logo pdf adobe

Opbrengstverklaring Prisma Pro 8

“Deze berekening is uitgevoerd volgens de in bijlage 3 van de Tijdelijke Energieregeling Markt
en Innovatie gestelde eisen en formules.”

logo pdf adobe

Opbrengstverklaring Prisma Pro 12

“Deze berekening is uitgevoerd volgens de in bijlage 3 van de Tijdelijke Energieregeling Markt
en Innovatie gestelde eisen en formules.”

logo pdf adobe

Opbrengstverklaring Prisma Pro 18

“Deze berekening is uitgevoerd volgens de in bijlage 3 van de Tijdelijke Energieregeling Markt
en Innovatie gestelde eisen en formules.”

logo pdf adobe

Opbrengstverklaring Prisma Pro 24

“Deze berekening is uitgevoerd volgens de in bijlage 3 van de Tijdelijke Energieregeling Markt
en Innovatie gestelde eisen en formules.”